Danh sách CB, GV làm công tác thi tuyển sinh vào 10, năm học 2016 - 2017

Coi thi TS10

Coi thi TS10

Nhà trường thông báo danh sách CB, GV làm công tác thi Tuyển sinh vào 10, năm học 2016 - 2017. Đề nghị CB, GV theo dõi thực hiện nghiêm túc.

Tác giả bài viết: Lê Hiếu

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Quảng Ngãi