01:29 ICT Thứ bảy, 03/12/2022

DANH MỤC

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 782

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32806

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15870894

Liên kết Website

Phần mềm In.Test
Violympic
Kết quả học tập
IOE
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
UBND tỉnh
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Giáo sinh thực tập

NGVN

Kế hoạch thực tập sư phạm năm học 2013-2014 và các quyết định

Thứ năm - 06/02/2014 15:15
KH

KH

Nhà trường thông báo kế hoạch thực tập sư phạm năm học 2013-2014 và các quyết định. Đề nghị CB, GV, giáo sinh theo dõi thực hiện.


SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 2                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          TƯ NGHĨA                
Số:   15     /KH-TN2                                                           Tư Nghĩa, ngày 10 tháng 01 năm 2014
           

KẾ HOẠCH
Thực tập sư phạm năm học 2013-2014
(Thời gian 6 tuần: từ ngày 10/02/2014 đến ngày 22/3/2014)

 
Tuần Thời gian Công việc Người thực hiện Địa điểm
01 - 6g45 ngày 10/02/2014
 
- 14g00 ngày 10/02/2014
 
 
 
 
 
- Từ 11/02/2014 – 15/02/2014
- Đón đoàn thực tập
- Chào cờ đầu tuần
- Nghe báo cáo: Về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và tình hình thực tế của trường
- Phân công thực tập giảng dạy, chủ nhiệm
- Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa bộ môn, liên hệ GV dự giờ, tập soạn giáo án
- Tìm hiểu thực tế, tham quan CSVC nhà trường, tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Ghi sổ nhật ký TTSP
- Tổ chức cho 01 giáo sinh lên lớp 01 tiết giảng để thống nhất chung cách đánh giá
- Ban chỉ đạo
- CB, VC,  GSTTSP
- Ban chỉ đạo, GVHD, GSTTSP
 
- Thầy Thị (PHT)
 
- GSTTSP và GVHDCM
 
 
- Thầy Tuyển hướng dẫn (PHT)
 
- GSTTSP
 
- Thầy Thị và giáo sinh Thu Hằng thống nhất phân công
 
 
- Tiền sảnh
- Sân trường
- Phòng họp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GVHDCM, GSTTSP cùng dự và tham gia nhận xét, đánh giá
02,03 - Từ 17/02/2014 – 01/03/2014 - Tiếp tục tập giảng, dự giờ, hoàn chỉnh và trình duyệt giáo án, thực hiện hồ sơ chuyên môn, bắt đầu lên lớp thực tập giảng dạy
- Thực hiện các nội dung nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm lớp
- Ghi sổ nhật ký sư phạm
- GSTTSP và GVHDCM
 
 
 
 
 
- GSTTSP và GVHDGD
- GSTTSP
 
04 - Từ 03/3/2014 – 08/3/2014 - Họp cơ quan

- Sơ kết giữa đợt thực tập, rút kinh nghiệm, báo cáo tình hình chung và gửi cho BCĐ thực tập Trường ĐH Phạm Văn Đồng
- Tập trung tổ chức thực hiện các tiết giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp
- Tổ chức các hoạt động phong trào
- Ghi sổ nhật ký sư phạm
- CB,VC,GSTTSP
 
- BCĐ Trường THPT số 2 Tư Nghĩa

 
 - GSTTSP
 
 
- GSTTSP
 
 
- GSTTSP
- Phòng họp
05 - Từ 10/3/2014 – 15/3/2014 - Thực hiện các nội dung nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm lớp
- Hoàn thành sổ nhật ký sư phạm
- Cơ bản hoàn thành việc đánh giá kết quả TTSP của từng giáo sinh
- Viết thu hoạch cá nhân
- Họp kiểm điểm cuối đợt
- GSTTSP


 - GSTTSP

- GVHD

- GSTTSP
- BCĐTT, GVHD, GSTTSP
 
06 - Từ 17/3/2014 – 22/3/2014 - Hoàn thành hồ sơ TTSP
- Bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách
- Tổ chức chia tay lớp chủ nhiệm
- Tổ chức tổng kết TTSP
- GVHD
 
- GVHD, BCĐTT
 
- GSTTSP
 
- BCĐTT, GVHD, GSTTSP
 
 
 Lưu ý: Cuối mỗi tuần: từ 14g00 – 16g00 tổ chức họp đoàn TTSP. Nội dung kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ TTSP, rút kinh nghiệm, phổ biến kế hoạch tuần tới.                                                                                         
 
Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                    
- Sở GD&ĐT Quảng Ngãi (để báo cáo);                                                        
- Trường ĐH Phạm Văn Đồng (để phối hợp);
- BCĐ Trường THPT số 2 Tư Nghĩa;                                                                       (Đã ký)
- GVHD TTSP;
- Giáo sinh TTSP;                                                                                                                                                          
- Lưu VT.                                                                                                                  Phạm Văn Liên                                                                                          
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI                                           CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 2                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        TƯ NGHĨA                
Số:  13   /QĐ-TN2                                                              Tư Nghĩa, ngày 10 tháng 01 năm 2014
           

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm
Trường THPT số 2 Tư Nghĩa năm học 2013-2014

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 TƯ NGHĨA
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế thực tập sư phạm kèm theo Quyết định số 360/QĐ ngày 10/4/1986 của Bộ Giáo dục;
Căn cứ công văn số 1916/GDĐT-CNTX ngày 03/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc liên hệ địa điểm thực tập sư phạm năm học 2013-2014 của trường ĐH Phạm Văn Đồng;
Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập đoàn, cử HSSV phụ trách đoàn thực tập sư phạm năm học 2013-2014;
        Căn cứ đề nghị của Tổ trưởng tổ Ngữ văn trường THPT số 2 Tư Nghĩa;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường THPT số 2 Tư Nghĩa năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ chính quy bậc đại học của Trường Đại học Phạm Văn Đồng gồm  các ông, bà có tên sau đây:
          1. Trưởng ban:
                   - Ông Phạm Văn Liên, Hiệu trưởng
          2. Phó trưởng ban:
                   - Ông Phạm Kim Thành, Phó hiệu trưởng
                   - Ông Nguyễn Văn Thị, Phó hiệu trưởng
                   - Ông Bùi Tấn Tuyển, Phó hiệu trưởng
          3. Các ủy viên:
                   - Bà Tôn Thị Hoa Sứ, Tổ phó bộ môn Ngữ văn
                   - Ông Lê Trọng Hiếu, Thư ký Hội đồng trường
Điều 2. Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường THPT số 2 Tư Nghĩa có nhiệm vụ chăm lo tình hình tư tưởng, đạo đức sinh hoạt cho giáo sinh, đề ra kế hoạch thực tập cho toàn đợt và cho từng thời gian, cử giáo viên có kinh nghiệm làm giáo viên hướng dẫn thực tập chuyên môn và thực tập giáo dục, phối hợp với giáo viên hướng dẫn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đánh giá, xếp loại đạo đức, tác phong và ý thức thực hiện quy chế, nội qui thực tập sư phạm của từng giáo sinh, tổng kết công tác thực tập, đề nghị khen thưởng giáo sinh có nhiều đóng góp trong đợt thực tập sư phạm và xử lý các vi phạm kỷ luật trong giáo sinh thực tập.
Điều 3. Văn phòng nhà trường và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                                                                      
Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;                                                                          
- Sở GD&ĐT Quảng Ngãi (để báo cáo);                                                            (Đã ký)
- Trường ĐH Phạm Văn Đồng (để phối hợp);
- Lưu VT.  
                                                                                                                           Phạm Văn Liên
     SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI                                              CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 2                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        TƯ NGHĨA                
Số:   14   /QĐ-TN2                                                                Tư Nghĩa, ngày 10 tháng 01 năm 2014
           

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công hướng dẫn thực tập sư phạm
Trường THPT số 2 Tư Nghĩa năm học 2013-2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 TƯ NGHĨA
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế thực tập sư phạm kèm theo Quyết định số 360/QĐ ngày 10/4/1986 của Bộ Giáo dục;
Căn cứ công văn số 1916/GDĐT-CNTX ngày 03/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc liên hệ địa điểm thực tập sư phạm năm học 2013-2014 của trường ĐH Phạm Văn Đồng;
Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc thành lập đoàn, cử HSSV phụ trách đoàn thực tập sư phạm năm học 2013-2014;
        Căn cứ đề nghị của Tổ trưởng tổ Ngữ văn trường THPT số 2 Tư Nghĩa;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Phân công các giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm Trường THPT số 2 Tư Nghĩa năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ chính quy bậc đại học của Trường Đại học Phạm Văn Đồng gồm  các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn thực tập chuyên môn và giáo viên hướng dẫn thực tập giáo dục được quy định như sau:
1. Giáo viên hướng dẫn thực tập chuyên môn có nhiệm vụ:
a. Trao đổi tình hình giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy với giáo sinh, tổ chức cho giáo sinh được bồi dưỡng thêm về mặt phương pháp.
b. Chỉ đạo các hoạt động thực tập giảng dạy của giáo sinh theo đúng quy chế.
c. Dự một số giờ dạy thử, dự giờ lên lớp của giáo sinh, dự rút kinh nghiệm, đánh giá.
d. Dự kiến xếp loại kết quả thực tập chuyên môn của từng giáo sinh, đề nghị lên Ban chỉ đạo trường.
2. Giáo viên hướng dẫn thực tập giáo dục có nhiệm vụ:
a. Trao đổi tình hình xây dựng lớp, tập thể học sinh, kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm tổ chức đẩy mạnh các phong trào trong học sinh.
b. Chỉ đạo các hoạt động thực tập công tác chủ nhiệm lớp và các mặt hoạt động khác của giáo sinh theo đúng quy chế.
c. Có kế hoạch đánh giá các mặt hoạt động một cách cụ thể khoa học.
d. Dự kiến xếp loại, đề nghị lên Ban chỉ đạo trường.
Điều 3. Văn phòng nhà trường và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;                                                                          
- Sở GD&ĐT Quảng Ngãi (để báo cáo);                                                               (Đã ký)
- Trường ĐH Phạm Văn Đồng (để phối hợp);
- Lưu VT.  
                                                                                                                              Phạm Văn Liên
 
 


DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số: 14/ QĐ-TN2 ngày 10/01/2014
của Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Tư Nghĩa)
 
I. Hướng dẫn thực tập chuyên môn:
TT Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh được hướng dẫn Môn Ghi chú
1 Tôn Thị Hoa Sứ - Nguyễn Thị Thu Hằng
- Mai Văn Mân
- Huỳnh Thị Xuân Nương
Ngữ văn
Ngữ văn
Ngữ văn
 
2 Võ Thị Xuân Hương - Trần Thị Luận
- Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Ngữ văn
Ngữ văn
 
3 Phạm Thị Mỹ Trang - Trần Thị Kiều
- Nguyễn Thị Trúc My
Ngữ văn
Ngữ văn
 
4 Nguyễn Phúc Trà Dương - Dương Thị Mỹ Dung
- Lê Thị Diễm Châu
Ngữ văn
Ngữ văn
 
5 Lương Thị Lâm - Nguyễn Thị Kim Sơn
- Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ngữ văn
Ngữ văn
 
6 Phan Tuất - Nguyễn Thị Bình
- Đặng Trí Thành Khuê
Ngữ văn
Ngữ văn
 
7 Dương Thanh Bình - Đinh Thị Ngọc Thúy
- Đặng Thị Kim Tuyết
Ngữ văn
Ngữ văn
 
 
 
II. Hướng dẫn thực tập giáo dục:
TT Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh được hướng dẫn Lớp Ghi chú
1 Đào Tấn Điệp - Nguyễn Thị Thu Hằng
- Mai Văn Mân
11A  
2 Huỳnh Thị Huệ - Huỳnh Thị Xuân Nương 12A3  
3 Võ Chánh Hoài - Dương Thị Mỹ Dung 10A  
4 Nguyễn Văn Văn - Lê Thị Diễm Châu 12A1  
5 Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Đinh Thị Ngọc Thúy
- Đặng Thị Kim Tuyết
11J  
6 Phạm Quang Cảm - Nguyễn Thị Bình
- Đặng Trí Thành Khuê
10J  
7 Võ Thị Dũng - Trần Thị Luận
- Nguyễn Thị Mỹ Hòa
10B  
8 Huỳnh Công Tuấn - Nguyễn Thị Kim Sơn
- Nguyễn Thị Thúy Kiều
12A4  
9 Phan Thị Thạch - Trần Thị Kiều
- Nguyễn Thị Trúc My
12A6  
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Hiếu

Nguồn tin: Trường THPT số 2 Tư Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở Website này?

Đọc Tin tức.

Sử dụng các tiện ích tra cứu.

Đọc các thông báo mới.

Xem hình ảnh.

Tất cả các ý trên.

Thư viện ảnh

 6 Ảnh | 5607 Lần xem
 9 Ảnh | 7042 Lần xem