12:22 ICT Thứ hai, 17/06/2024

DANH MỤC

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 154

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 153


Hôm nayHôm nay : 20659

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 825262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 28750743

Liên kết Website

Phần mềm In.Test
Violympic
Kết quả học tập
IOE
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
UBND tỉnh
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động khác

LMS TN2
40 nam

Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 03/10/2016 13:51
Kế hoạch HĐGDNGLL

Kế hoạch HĐGDNGLL

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 của Nhà trường, Ban hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (BHĐGDNGLL) xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL năm học như sau:

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THPT SỐ 2
            TƯ NGHĨA
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 334/KH-TN2                Tư Nghĩa, ngày 28 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2016-2017
--------------------------------------------
 
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 của Nhà trường, Ban hoạt động  Giáo dục ngoài giờ lên lớp (BHĐGDNGLL) xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL năm học như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.
- Củng cố vững chắc năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng kiên định…
- Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân, biết phân biệt, biết đấu tranh những hiện tượng sai trái của bản thân và của người khác để tự điều chỉnh và hoàn thiện mình.
2. Yêu cầu:
- 100% GVCN, học sinh và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
- Kết quả hoạt động là cơ sở để đánh giá thi đua cuối năm đối với cán bộ, giáo viên và là căn cứ để xếp loại hạnh kiểm học sinh.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG GDNGLL:
1. Nội dung hoạt động GDNGLL:
 
                                                               NỘI DUNG HỌAT ĐỘNG
Chủ đề hoạt động tháng 9/2016
(GVCN phụ trách)

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 10/2016
(GVCN phụ trách)
Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 11/2016
(Ban HĐ GDNGLL nhà trường phụ trách)
Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 12/2016
(Ban HĐ GDNGLL nhà trường phụ trách)
Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 1/2017
(GVCN phụ trách)
Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 2/2017
(GVCN phụ trách)
Thanh niên với lý tưởng cách mạng 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 3/2017
(Ban HĐ GDNGLL nhà trường phụ trách)
Thanh niên với vấn đề lập nghiệp 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 4/2017
(Ban HĐ GDNGLL nhà trường phụ trách)
Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 5/2017
(Ban HĐ GDNGLL nhà trường phụ trách)

Thanh niên với Bác Hồ

2 tiết
 
2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL:
a. Ban tổ chức HĐGDNGLL nhà trường là người trực tiếp triển khai nội dung họat động theo chủ điểm trọng tâm của từng tháng theo từng khối lớp quy định cho GVCN 03 khối lớp, đồng thời cung cấp truyền tải tư liệu cho GVCN để cung cấp cho lớp tìm hiểu trước, GVCN là người định hướng, hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động trong việc tổ chức và điều hành hoạt động GDNGLL của lớp, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động. Ban HĐGDNGLL của lớp phải chọn người dẫn chương trình (MC); hình thức tổ chức hoạt động theo các chủ đề, giáo viên bám sát vào chương trình hướng dẫn của Ban HĐGDNGLL của trường để biên soạn giáo án và triển khai nội dung cụ thể cho Ban HĐGDNGLL của lớp.
          b. Tổ chức HĐGDNGLL đối với những chủ đề họat động do Ban HĐ GDNGLL trường phụ trách chịu trách nhiệm thiết kế chương trình và kịch bản.
          3. Nhiệm vụ của Ban HÑGDNGLL:
          * Ban HĐGDNGLL tại các lớp:
a. GVCN là người trưởng Ban HĐGDNGLL của lớp còn các cán bộ lớp là phó ban, GVCN là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL của lớp, biên soạn giáo án theo từng chủ đề của từng tháng; định hướng thieát keá chöông trình, kịch bản, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban tổ chức hoạt động (mỗi tổ hoặc nhóm là 1 đội) tự chuaån bò taøi lieäu trên cơ sở chương trình kịch bản đã định. Töøng thaùng yêu cầu GVCN nộp giáo án và kịch bản về Ban HĐGDNGLL nhà trường để kiểm duyệt trước khi tổ chức.
b. GVCN họp Ban toå chöùc HÑGDNGLL của lớp vaøo ñaàu thaùng ñeå thoâng qua kịch bản, thieát keá chöông trình, cung cấp tài liệu, phaân coâng nhieäm vuï; raø soaùt laïi caùc coâng taùc chuaån bò.
c. Töøng thaùng yêu cầu GVCN nộp giáo án và kịch bản về Ban HĐGDNGLL nhà trường để kiểm duyệt nội dung trước khi tổ chức.
III. Thời gian và địa điểm:   
1. Thời gian: GVCN sắp xếp thời gian và báo cho Ban HĐGDNGLL.
2. Ñòa ñieåm: Sân trường, Hoäi tröôøng, lớp học (tuyø thuoäc vaøo nội dung, chöông trình kịch bản hoaït ñoäng).
IV. Phương tiện và vật chất:
1. Phương tiện: Loa,  ñaàu đóa, đèn chiếu…; giaáy khổ Ao, buùt lông, bảng viết, baêng keo, hoà daùn, tranh ảnh ...
2. Vật chất: Quà khen thưởng (bánh, kẹo, bút viết, sổ tay ... ) cho các tập thể, cá nhân sau mỗi phần tổ chức hoặc khi kết thúc buổi tổ chức họat động.     
V. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL
1. Mục tiêu đánh giá:
- Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về kỹ năng mà học sinh rèn luyện…
- Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh.
2. Hình thức đánh giá:
- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
- Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:
+ Học sinh tự đánh giá;
+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá;
+ Giáo viên quản lý và Ban HĐGDNGLL đánh giá. 
+ Đánh giá qua bài viết thu hoạch, quan sát, kết quả họat động, qua nhận xét của của bạn bè, cha mẹ học sinh ... .
- Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.
3. Nội dung đánh giá:
* Đối với đánh giá cá nhân:
           + Đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề mà nội dung hoạt động đã chuyển tải.
          + Đánh giá về ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể.
          + Đánh giá hiệu quả đóng góp của bản thân vào việc tổ chức thực hiện các hoạt động.
          + Đánh giá từ việc nhận thức với thực tiễn mà học sinh thể hiện.
          * Đối với đánh giá tập thể:
+ Số lượng học sinh tham gia họat động
+ Các sản phẩm họat động
+ Ý thức cộng đồng, trách nhiệm và tinh thần hợp tác trong họat động ...
VI. Chế độ và kinh phí:
1. Chế độ: Đựợc tính cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, GVCN hoặc các thành viên có nhiệm vụ trên.
2. Kinh phí tổ chức và khen thưởng: Tùy vào quy mô hoạt động và kinh phí của đơn vị.
VII. Tổ chức và thực hiên:
          1. Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức HĐGDNGLL năm học 2016-2017.
          2. Triển khai kế hoạch, tài liệu tổ chức HĐGDNGLL đến từng GVCN và các khối lớp.
          3. Ban chỉ đạo, ban tổ chức HĐGDNGLL có trách nhiệm phân công phụ trách cụ thể cho các thành viên trong ban của mình. Các thành viên trong ban tổ chức HĐNGLL phải có trách nhiệm đối với công việc của mình phụ trách.
          4. Tham mưu lãnh đạo nhà trường về nguồn kinh phí và chế độ của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức họat động GDNGLL.
Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2016-2017 của Ban HĐGDNGLL Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa, đề nghị GVCN, các giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể và học sinh trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT Quảng Ngãi (b/c);                                                
- HT, PHT;
- GVCN, thành viên BHĐ (t/h);
- Các đoàn thể, tổ bộ môn (p/h);                                          <Đã kí>
- BHĐNGLL;
- Niêm yết;
- Lưu.                                                                                       Phạm Văn Liên
          

Tác giả bài viết: Lê Hiếu

Nguồn tin: Trường THPT số 2 Tư Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở Website này?

Đọc Tin tức.

Sử dụng các tiện ích tra cứu.

Đọc các thông báo mới.

Xem hình ảnh.

Tất cả các ý trên.

Thư viện ảnh

 6 Ảnh | 6449 Lần xem
 9 Ảnh | 7964 Lần xem