Thông báo tập trung học sinh khối 10, năm học 2022-2023

Thông báo tập trung học sinh khối 10, năm học 2022-2023
Thông báo tập trung học sinh lớp 10, năm học 2022-2023


Nhà trường thông báo tập trung học sinh lớp 10 năm học 2022-2023, đề nghị học sinh theo dõi thực hiện nghiêm túc.Tác giả bài viết: Lê Hiếu

Nguồn tin: Trùường THPT số Tư Nghĩa